Eksjö Radioklubb

SK7AF

Styrelse.
Ordförande            SM7JCR Roger Johansson                                              Klubblokal: Omedelbart NORR Ing2´s kasernområde.
V ordförande         SM7BYP Bertil Ring                                                        E-mail adress: sk7af@live.se
Sekreterare            SM7IEI Stellan Streiffert                                    
Kassör                   SA7CIS Sören Fritiofsson                                                                                                                
Ledamot                SM7XFD Stefan Dahlman                                       

JOURHAVANDE 2017
MEDLEMMAR  2017


Eksjö Radioklubb´s klubblokal.Stationsrum

Allrum.


TILLBAKA