SM7GTD/John

John och nyrenoverad "Grålle"
(för ca 10 år sedan)

"Säng-TV"

Studiemikrofon.

SM7GTD´s antennanläggning.
Foto och text: SM7GTD John.

Fem bands omkopplare för 10-20 meter.

Topplager för två deltalopar 80 meter.

Baluner i quaden.

Quaden färdigbyggd  10-20 meter.

Quaden monterad i masten.

Kopplingsarbeten i masten.

"Kopplaren"

Närbild på uppvevad antenn 18 meter upp.
Topprör 27 meter upp för deltalopar.


Antennanläggningen komplett. 2 elements 5 bands quad.
Två deltalopar, Hor/Vert.
Två deltalopar för  30/40 meter.
En vertikal för 10-20 meter som reserv om quaden går sönder.


6 och 2-metersantenn på en 10 meters båtmast med hiss
samt en stackad fem åtting 8 meter upp.
En 160 meters loop med matning i toppen på båtmasten.

FÖREGÅENDE TILLBAKA NÄSTA